Česta pitanja Bahá’í vjernika

O životu zajednice

Kako Bahá’í služe Bogu?

Bahá’í vjernici služe Boga kroz molitvu i meditaciju, učešćem u predanim skupovima, i kroz aktivnu službu svojim zajednicama. Oni individualno izgovaraju jednu od tri obavezne molitve svaki dan kao što je propisano od strane Bahá’u’lláha. Bahá’í spisi nude mnogo smjernica o upotrebi molitve i sadrže mnoge molitve za razne namjene i prigode. Osim toga, rad obavljen u duhu služenja je, prema Bahá’í učenju, oblik obožavanja Boga.

Da li Bahá’í vjernici imaju Svetu knjigu?

Presveta Knjiga Bahá’í Vjere je Kitab-i-Akdas, knjiga zakona koju je napisao Bahá’u’lláh. To je dio velikog tijela spisa čiji je autor On. Sastojeći se od oko 100 svezaka, ovi spisi pokrivaju teme širokog kruga, uključujući zakone i principe ličnog ponašanja i upravljanja društva, kao i mistične spise koji se bave napretkom duše i njenim putem prema Bogu. Mnogi spisi Bábe i ‘Abdu’l-Bahá su također sveti izvor referenci za Bahá’í vjernike. Osim toga, Bahá’í vjernici prepoznaju Bibliju, Kur’an, i svete tekstove drugih svjetskih otkrivenih religija.

Kako Bahá’í vjernici sire svoja ubjeđenja?

Bahá’u’lláh je naveo da svaki Bahá’í vjernik ima dužnost da dijeli Vjeru sa drugima, ali zabranjuje praksu prozelitizma. Dakle, ne smije biti pritiska ukoliko osoba prihvata Vjeru, jer je nezavisno traganje za istinom temeljno pravo i odgovornost svakog pojedinca.

Osoba postaje Bahá’í vjernik priznavanjem Bahá’u’lláha kao Božijeg Poslanika ovog doba i prihvatanjem slijeda Njegovih zakonima, učenja i administrativnih institucija koje je On osnovao za ujedinjenje čovječanstva. Ljudi se upišu u Bahá’í zajednicu potpisujući vjerovanje i predanost, usmeno ili pismeno, odgovornim Bahá’í institucijama.

Odakle dolazi novac za Bahá’í aktivnosti i projekte?

Sve aktivnosti Bahá’í zajednice su podržane od strane dobrovoljnih priloga pojedinačnih vjernika. Bahá’í vjernici niti traže niti prihvataju sredstva od drugih za aktivnosti koje se tiču unutrašnjeg razvoja Bahá’í zajednice. Sredstva iz privatnih, nacionalnih ili međunarodnih agencija su ponekad dobivena za društvene i humanitarne inicijative, kao što su školski i poljoprivredni projekti koje su osmišljeni da služe zajednici u cjelini.

Šta je Univerzalna Kuća Pravde?

Napori Bahá’í vjernika da doprinesu izgradnji novog svijeta su vođeni jedinstvenim sistemom administracije koja je određena prema Bahá’u’lláhu, Koji je uspostavio zakone i institucionalne mehanizme kako bi se osigurala realizacija pravde u ljudskim aferama.

Osnovana na setu jedinstvenih izbornih i konsultativnih principa, Bahá’í administrativni pravilnik je organizovan izabranim vijećem upravljanja, koje radi na lokalnim, nacionalnim i međunarodnim nivoima. Univerzalna Kuća Pravde—vrhovna, međunarodna zakonodavna vlast ovog sistema—je tijelo od devet članova koji su izabrani na mandate od pet godina od strane cijelog članstva nacionalnih vladinih institucija u Bahá’í svijetu. Članovi Univerzalne Kuće Pravde, napisao je Bahá’u’lláh, su „Božiji povjerenici među Njegovim slugama.“

O ljudskim odnosima

Ko je Bahá’u’lláh?

Bahá’u’lláh je priznata od strane miliona ljudi širom svijeta kao Božiji Poslanik ovog doba. Bahá’í Vjera je osnovana na Njegovim učenjima. Rođen 1817. u uglednoj porodici u Iranu, On je pokazao još u djetinjstvu neobičnu ranu intelektualnu zrelost, iako neškolovan u smislu rasprostranjenog učenja u 19. stoljeću u Iranu; On je, također, pokazao, posebnu predanost da olakša stanje siromašnih. Njegovo pravo ime je Mírza Husayn ‘Alí, ali On se predstavio kao Bahá’u’lláh, što znači “Slava Božija”. Zbog Njegovih učenja, On je bio prognan u egzil, u eventualnom trajanju od četrdeset godina, koji Ga je odveo u Svetu Zemlju. Tu je preminuo 1892.

Koja je vizija budućnosti?

Vizija budućnosti Bahá’í vjernika proizlazi iz osnovnog razumijevanja da su ljudska bića stvorena da „prenose stalno napredovanje civilizacije.“ Ovaj napredak je primoran dolaskom Božijih Poslanika iz godine u godinu. Bahá’u’lláh je izjavio da je došlo vrijeme da čovječanstvo u svim svojim različitostima ostvari svoj potencijal da živi kao jedan ujedinjen narod, osnažen Njegovim Otkrićem da uspostavi svijetsku civilizaciju zasnovanu na pravdi i miru.

Kako se Bahá’í odnose prema politici?

Bahá’í vjernici svoje građanske dužnosti shvataju ozbiljno i podržavaju autoritete uspostavljene vlade kroz lojalnost i poslušnost što se tiče zakona vlastite zemlje. Dok učestvuju na izborima za svoju vladu, oni se uzdržavaju od pristrasnosti, pa se ne pridružuju političkim stranakama ili kampanjama. Bahá’í vjerici mogu služiti svojoj vladi u upravnim dužnostima, ali ne prihvataju politička imenovanja niti pokreću izborne kampanje. Takva usluga se odražava na praksu u Bahá’í zajednici, koja ima izbore za svoja administrativna vijeća koja su u potpunosti bez nominacija ili kampanje.

Kako Bahá’í vjernici gledaju na prirodne nepogode?

Bahá’í vjernici prirodne nepogode vide kao jedno od brojnih pitanja koja zahtijevaju duboke promjene u ljudskom ponašanju. Vjernici vjeruju da je čovječanstvo u turbulentnom periodu tranzicije ka jedinstvenom globalnom društvu. Humanost će biti u mogućnosti da zaživi u harmoniji sa prirodnim okruženjem, kada se duhovnim i materijalnim potencijalima bude dala uravnotežena pažnja.

Kakav je pogled Bahá’í vjernika na ljudska prava?

Ljudska prava su prava stečena po rođenju svake osobe i moraju se primijeniti uskladu sa univerzalnim standardima. Za Bahá’í vjernike ta prava proizlaze iz naglašenih Bahá’u’lláhovih spisa o pravdi za svjetsko društvo, koji su posvećeni postizanju jedinstva ljudske rase priznavanjem neophodnosti jednakih prava za sve. Na individualnom nivou ova prava su pojačana Bahá’í učenjem da treba biti fer prema sebi i drugima.