U naseljima i gradovima Bosne i Hercegovine
Bahá’í nastoje pridonijeti dobrobiti i napretku društva
zajedno s ljudima koji imaju istu želju.

Inspirisani vizijom Bahá’u’lláha, oni imaju želju da služe općem dobru. Transformacija u kojoj oni sudjeluju uključuje razvoj plemenitog karaktera ljudskog bića i poboljšanje materijalnih i duhovnih stanja u društvu.

Princip koji nadahnjuje i vodi njihove napore je taj o jedinstvu čovječanstva. Oni vjeruju da je čovječanstvo jedna obitelj. Došlo je vrijeme za to, da se ujedine u jedno globalno društvo, pravednost i prosperitet, poštovanje različitosti kultura i naroda koje u njemu žive.

Zajedničko napredovanje ka boljem društvu

Odgovarajući na Bahá’í viziju izgradnje duhovno i materijalno prosperitetnog svijeta, sve više ljudi uče kako nesebično služiti društvu.

Poboljšanje svijeta se može ostvariti putem čistih i čestitih djela

Bahá’u’lláh

Kapacitet pridonošenja društvenom napretku se razvija kroz odgojno-obrazovni proces u kojem svaki pojedinac u skladu sa svojim uzrastom sudjeluje u transformaciji društva:
Časovi za djecu postavljaju temelje plemenitog i moralnog karaktera.
Časovi za djecu »
Grupe juniora grade moralni identitet i provode uslužne aktivnosti kako bi se zadovoljile potrebe u njihovom susjedstvu.
Grupe za juniore »
Redovno okupljanje mladih kako bi kanalizirali svoju energiju za pozitivnu društvenu promjenu.

Mladi i odrasli se okupljaju u studijskim krugovima kako bi učili o njihovoj duhovnoj stvarnosti i njihovim pojedinačnim ulogama u razvoju društva.

Studijski krugovi »

Molitvena okupljanja za inspiraciju i obnovu jačanja duhovnog života i društvenih odnosa stanovnika zajednice.

Duhovno veče »

Ove lokalne aktivnosti su otvorene za sve, bez obzira na vjersku i kulturnu pripadnost. Provodene su i podržane od strane onih koji žele aktivno doprinositi svojoj vlastitoj dobrobiti i dobrobiti svoje okoline.

Iako je ovaj proces inspiriran Bahá’í učenjima i potaknut od strane Bahá’í vjernika, proces nije isključivo namjenjen Bahá’í vjernicima: suprotno, on raste u zagrljaju ljudi svih vjerskih i kulturnih sredina koje ne osjećaju nikakav pritisak da se promijene njihova uvjerenja; Umjesto toga, oni vide u naporima Bahá’í vjernika pozitivno kretanje ka društvenim promjenama i odlučuju da pridonose svojima jedinstvenim talentima i sposobnostima kako bi se napravilo učinkovitije kretanje.

Vi ste dobrodošli da nas kontaktirate i možemo zajedno istražiti ovaj proces detaljnije. Ako već postoje neki napori koji se odvijaju u vašem susjedstvu ili gradu, možete se pridružiti njima, ili vam možemo pomoći započeti proces promjene u dijelu u kojem živite. Naš broj telefona i e-mail adresa se nalaze na dnu ove stranice, ili ispunite obrazac u nastavku:

Bahá’í Vjera

Bahá’í vjera je nezavisna svjetska religija. Priča počinje u Perziji 1844. godine. Osnivač je Bahá’u’lláh, perzijski plemić koji je tvrdio da je nositelj nove spoznaje, nove božanske poruke, čija je svrha uspostavljanje jedinstva među narodima svijeta.

Zemlja je samo jedna domovina a čovječanstvo njeni građani Bahá’u’lláh

U središtu Njegove poruke jeste vjerovanje da čovječanstvo čini jednu porodicu i da je došlo vrijeme da se ujedini globalno društvo. To podrazumijeva transformaciju individualnih odnosa i odnosa koji čine strukutra društva.

U duhovnim i materijalnim aspektima života, Bahá’í vjernici nastoje sprovesti u praksi učenja Bahá’u’lláha, da:

  • racionalna duša nema spol, nema rasu, nema nacionalnost, ili klasu, što čini nedopustivim svaki oblik predrasuda
  • Bog je izvan kulturne raznolikosti i ljudskih interpretacija i sve su svjetske religije uzastopna poglavlja jedne i iste vjere
  • religija i nauka su dva komplementarna sistema znanja i napretka civilizacije

Smatrajte čovjeka kao na rudnik prepun dragulja neprocjenjive vrijednosti Bahá’u’lláh

Nakon 170 godina postojanja, Bahá’í vjera ima šest miliona vjernika u više od 2.100 etničkih skupina, u više od 235 zemalja i zavisnih teritorija, što je geografski čini drugom religijom po rasprostranjnosti nakon Kršćanstva*Izvor: Enciklopedija Brittanica. Spisi su prevedeni na više od 800 jezika.

Bahá’í nastoje unaprijediti povod jedinstva, kako bi promovisali dobrobiti čovječanstva i pridonijeli globalnoj solidarnosti. Dakle, Bahá’íi i njihovi prijatelji iz svih sredina i raznih uvjerenja, se redovito sastaju kako bi se molili, raspravljali o duhovnim temama i radili na odgoju djece i mladeži.

Otkrijte neka bitna učenja »

Počeci Bahá’í Vjere u Bosni i Hercegovini

Bahá’í vjera u Bosni i Hercegovini počinje spominjanjem `Abdu’l-Bahá, tadašnjeg vođe vjere, Austro-Ugarske čiji je dio bila Bosna i Hercegovina u to vrijeme. Između dva svjetska rata, kada je Bosna i Hercegovina bila dio Jugoslavije, nekoliko članova jugoslavenske kraljevske porodice imali su kontakt s istaknutim članovima Vjere. Tokom perioda komunizma u Jugoslaviji, prvi član Bahá’í vjere postojao je 1963, a prvo Bahá’í mjesno duhovno Vijeće formirano je 1990. Po nezavisnosti Bosne i Hercegovine, osnovane su prve Bahá’í zajednice u različitim dijelovima zemlje, kasnih 1990-ih.

Sarajevo

Prvo Lokalno Duhovno Vijeće Bahá’í vjernika u Sarajevu, izabrano u aprilu 1999

Zenica

Omladinska radionica učenja plesova koja prenosi smislene poruke, 2002

Tuzla

Okupljanje u svrhu izgradnje kapaciteta kako bi se doprinijelo poboljšanju društva, 2003

U 2004 vjera Bahá’í je službeno registrirana u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, kao udruženje građana.

Globalna zajednica

Pojava prosperitetne civilizacije, u duhovnoj i materijalnoj dimenziji, će rezultirati svjesnim naporima svih onih koji, kroz cijeli svijet, nastoje poboljšati bilo koji aspekt života svojih ljudi.

Nepal

Banka zajednice u selu u Morang-Sunsariu

Kambodža

Nevladina istraživačka organizacija za edukaciju i razvoj u Battambangu

Brazil

Projekat susjedstva u Portal da Glórii

Kenija

Projekat društvenih aktivnosti
Za Bahá’í vjernike, aktivnosti koje pridonose društvenom i ekonomskom razvoju su sastavni dio ovih napora. Primjenjivanje načela jedinstva i pravde, takva društvena aktivnost odgovara na potrebe identificirane od strane same zajednice. Uključuje razvoj osobina i stavova vezanih uz postupan proces djelovanja, razmišljanja i savjetovanja kao jednostavno sticanje tehničkih vještina. To može biti neformalno započeto na inicijativu nekoliko stanovnika i evoluirati u složene programe društvenog i ekonomskog razvoja.

Slično tome, Bahá’í vjernici sudjeluju u nadolazećim diskursima u društvu, na svim nivoima, od lokalnih do međunarodnih. Oni njeguju konstruktivni dijalog s mnogim ljudima koji su zabrinuti zbog glavnih problema s kojima se suočava čovječanstvo. U Ujedinjenim Narodima, Bahá’í Međunarodna Zajednica je nevladina organizacija priznata od 1948 i ima savjetodavni status sa UNICEFom i Ekonomsko-društvenim Vijećem. To podržava stav da je napredak čovječanstva globalna poduzetnost koja napreduje kroz usklađene i kombinirane napore pojedinaca, zajednica i institucija.

Izazovi s kojima se susreću sistemi edukovanja

Koncept dvojake moralne svrhe—da se razviju čovjekovi inherentni potencijali i da se doprinese transformaciji društva—daje važan os obrazovnog procesa. Dok se ispituje utjecaj koji oblikuje umove mladih i adolescenata, postaje očigledno da mnoge snage uzgajaju pasivnost i želju da se zabavljaju. Da bi izazvala ove trendove, svjetska Bahá’í zajednica je nastojala da razvije kulturu koja promoviše nezavisan način razmišljanja, proučavanja i djelovanja, u kojem studenti sebe vide kao ujedinjeni željom da rade za zajedničko dobro, podržavaju jedni druge i napreduju zajedno, s poštovanjem prema znanju koje svako posjeduje. Obrazovanje mladih i adolescenata u službi zajednice Doprinos Bahá’í Međunarodne Zajednice 45. zasjedanju Povjerenstva UN-a za stanovništvo i razvoj 16. februar 2012 New York Bahá’í Međunarodna Zajednica pozdravlja mogućnost da ponudi svoj doprinos raspravi 45. zasjedanja UN-ove Komisije za stanovništvo i razvoj na temu ‘Mladi i adolescenti.’ Drago nam je da je Komisija izabrala da se fokusira na taj središnji period ljudskog razvoja, čija skupina ne broji manje od 1 milijarde ljudi dobi između 10 i 19 godina [i]. Ovo je kritično razdoblje ličnih promjena tokom kojeg mladi ljudi počinju svjesno istraživati i primijenjivati svoja znanja, vrijednosti i uvjerenja o individualnom i kolektivnom životu. Tokom tog perioda, oni preuzimaju nove odgovornosti – pokazujući brigu o kući, pridonoseći porodičnim prihodima, i postaju protagonisti promjene u svojim zajednicama i narodima. Do kraja tog razdoblja, mnogi preuzimaju punu odgovornost odraslih. Planirani rast svjetske populacije predstavlja ne samo izazove, nego i mnogobrojne mogućnosti za vlade i narode svijeta. U 56 zemalja, polovina stanovništva je starosti ispod 20 godina [ii]. Današnje statistike imaju sumornu sliku ove grupe: polovina živi u siromaštvu; četvrtina opstaje na manje od...

Razumijevanje prosperiteta

Da bi bolje razumjeli prosperitet, moramo preispitati pretpostavke ljudske prirode kao robova vlastitog interesa, i umjesto toga shvatiti da su fakulteti potrebni za izgradnju pravednijeg i održivog društvenog poretka—umjerenost, pravda, ljubav, razum, žrtva i služenje za opće dobro-su univerzalne sposobnosti koje treba uzgajati. Promišljeni prosperitet: Osmišljavanje alternative do kulture konzumerizma Doprinos Bahá’í Međunarodne zajednice 18. zasjedanju Komisije Ujedinjenih naroda o održivom razvoju 3. maj 2010 New York Pitanje održive potrošnje i proizvodnje… morat će biti razmatrana u širem kontekstu bolnog društvenog reda—okarakterisanog nametanjem, nasiljem, sukobim i nesigurnošću—kojeg je dio. Uzmemo li u obzir klimatske promjene, uništavanje okoliša, i sputavajuće krajnosti bogatstva i siromaštva, transformacija od kulture nesputanog konzumerizma do kulture održivosti je uzela maha uveliko zahvaljujući naporima organizacija civilnog društva i vladinim agencijama širom svijeta. Pored informativne politike i „zelenije tehnologije“, transformacija će zahtijevati žarki pregled našeg razumijevanja ljudske prirode i kulturnih okvira koji vode institucije vlasti, poslovanja, obrazovanja i medija širom svijeta. Pitanja o tome šta je prirodno i pravedno trebaju biti kritički preispitana. Pitanje održive potrošnje i proizvodnje, pod razmatranjem Komisije, morat će biti razmatrana u širem kontekstu bolnog društvenog reda—okarakterisanog nametanjem, nasiljem, sukobim i nesigurnošću—kojeg je dio. U svom doprinosu Komisijskom pregledu 10-ogodišnjih okvira programa1 o održivoj potrošnji i proizvodnji, Baha’i međunarodna zajednica bi željela, prvo, da pokaže prednosti razvijanja ovih Okvira, i drugo—u skladu s vizijom gore navedenom—identificirati pitanja koja zahtijevaju daljnju razradu. U smislu njihovih prednosti: Okvir razmatra ekonomske, društvene i ekološke aspekte tranzicije prema održivoj potrošnji i proizvodnji, a time se razbija dugogodišnja kompartmenizaciju tih domena2; prepoznaju se unutarnje veze među temama Okvira (npr. obrazovanje, izgradnja institucionalnih kapaciteta, sudjelovanje žena, primjena autohtonog znanja,...

Napredak u ravnopravnosti muškaraca i žena

Mnogo posla je urađeno u pravnim i institucionalnim reformama, ali to samo po sebi nije dovoljno za stvaranje duboko ukorijenjene promjene potrebne za stvaranje kulture u kojoj vladavaju pravda i jednakost. Unutarnje i vanjske dimenzije ljudskog života su uzajamne, jedna ne može biti reformirana bez druge. Ova unutarnja, etička i moralna dimenzija se mijenja promovisanjem određenih moralnih sposobnosti u obrazovanju. Van zakonskih reformi: kultura i sposobnost u iskorijenjivanju nasilja nad ženama i djevojkama 2. juli 2006. godine New York … nemilosrdna epidemija nasilja nad ženama i djevojkama… i dalje nastavlja razaranje u svakom kutu svijeta. Po mnogim mjerenjima, status žena i djevojaka se u posljednjih 50 godina znatno poboljšao. Dostignuta je veća stopa pismenosti i obrazovanja, povećao se i njhov dohodak po glavi stanovnika, i istaknuta je uloga žena u profesionalnim i političkim sferama. Osim toga, obimne lokalne, nacionalne i globalne mreže žena uspjele su u postavljanju ženskih pitanja na globalni dnevni red i kataliziranju stvaranja zakonskih i institucionalnih mehanizama za rješavanje tih pitanja. Unatoč pozitivnom razvijanju, nemilosrdna epidemija nasilja nad ženama i djevojkama—ovjekovječena društvenim normama, vjerskim fanatizmom, i ekonomskim i političkim izrabljivanjem—i dalje nastavlja razaranje u svakom kutu svijeta. Kako se Međunarodna zajednica bori za provođenje zakona za zaštitu žena i djevojaka, evidentno je da masivna podjela još uvijek razdvaja zakonsku aparaturu i kulturu, utjelovljenu u našim vrijednostima, ponašanju i institucijama, potrebnim da bi se zaustavila epidemija. Alarmantno nasilje nad ženama i djevojkama odvija se protiv pozadine dva istovremena procesa koja karakteriziraju sadašnje globalno stanje. Prvi je proces raspadanja, koji na svakom kontinentu i svakom području ljudskog života otkriva nemoć otrcanih institucija, zastarjelih doktrina i nevjerodostojnih tradicija, i...
Voli svjetlo iz kakve god sijalice ono može biti manifestirano
Traži istinu u bilo kojem izvoru da se nađe ‘Abdu’l-Bahá

Vijesti

Refleksija druženja u Sarajevu okuplja prijatelje iz Srbije i Crne Gore

SARAJEVO — Nekoliko Bahá’í vjernika iz Srbije i Crne Gore okupilo se zajedno s lokalnim vjernicima u Bosni i Hercegovini da razgovaraju o svojim nedavnim nastojanjima da pridonošenja poboljšanju društva, i da naprave planove za sljedećih nekoliko mjeseci. U sklopu četiri dana od 12-15 aprila 2014, prijatelji su obnovili svoju viziju društvenih promjena na kojima se radi, ocjenili su njihov napredak i izazove s kojima se trenutno suočavaju, i napravili planove za akciju u svojim matičnim susjedstvima. U 2012 Univerzalna Kuća Pravde, međunarodno tijelo upravljanja Bahá’í vjere, pokrenula je project u trajanju od četiri godine kako bi se unaprijedili napori uspostavljanja vizije Bahá’u’lláha za jedinstvo i mir za ljude na Balkanu. Nekoliko ljudi koji su imali iskustva u drugim zemljama kada je u pitanju ovaj proces pridonošenja napretku društva, dobrovoljno pomažu svojim naporima u ovoj regiji, a smješteni su u svakoj od zemalja bivše Jugoslavije (kao i u Bugarskoj). Fokus tih prijatelja, kao i napori domaćih vjernika u tim zemljama jeste usmjeren prema unapređenju programa za duhovno osnaživanje mladih—to je razdoblje izvjesnih obećanja u životu osobe (12 – 15 godina), kada se stvara društvena svijest i formiraju životne navike—u kvartovima u kojima žive. Oni su u interakciji s ljudima svih dobnih skupina i vjerskih i kulturnih sredina u susjedstvu, razgovaraju o stanju društva, potrebi za promjenom i viziji onoga što se može postići kad više ljudi preuzme odgovornost za vlastiti razvoj i doprinos transformaciji njihovog društva. Ti razgovori su posebno značajni za mlade koji imaju puno energije i traže pozitivne načine kanaliziranja svoje energije. Oni koji su zainteresirani su dobrodošli da istraži te ideje dublje i da se uključe...

Simboličnim činom bez presedana viši klerik poziva na vjerski suživot u Iranu

NJUJORK — simboličnim i jedinstvenim potezom, Ayatollah Abdol-Hamid Masoumi-Tehrani, istaknuti muslimanski klerik u Iranu, danas je objavio da poklanja Bahá’í vjernicima svijeta iluminatsko djelo kaligrafije odlomka iz spisa Baha’u’llaha, poslanika i osnivača vjere Bahá’í. Ovaj potez dolazi tragom nekoliko nedavnih izjava vjerskih učenjaka muslimanskog svijeta, koji su postavili alternativne interpretacije učenja Islama, u kojima je tolerancija svake religije, zapravo, podržana svetim Kur’an – om. „Ovo je razvoj kojemu se nadamo i želimo najtopliju dobrodošlicu razvoju koji implicira koegzistenciju ljudi cijeloga svijeta“, rekla je gospođa Bani Dugal, glavna predstavnica Međunarodne zajedinice Bahá’í vjere u Ujedinjenim Nacijama. Ajatolah Tehrani na svojoj web stranici navodi da je pripremio kaligrafiju stiha kao „simbolični čin da služi kao podsjetnik na važnost cijenjenja ljudskih bića, mirne koegzistencije, suradnje i međusobne podrške, i na izbjegavanje mržnje, neprijateljstva i slijepih vjerskih predrasuda.“ Ayatollah Tehrani predstavlja ovaj izuzetan poklon za Bahá’í vjernike svijeta, posebno za Bahá’í vjernike iz Irana, za koje on kaže „da su pretrpjeli slijepe vjerske predrasude na razne načine.“ Osim toga on dalje nalaže da je ovaj čin „izraz simpatije i brige u moje ime i imena svih mojih građana slobdnog umna.“ U odgovoru, gospođa Dugal je navela: „Međunarodna zajednica Bahá’í je duboko dirnuta plemenitnim činom, osjećanjima vjerske tolerancije i poštovanjem ljudskog dostojanstva koja su potaknuta.“ „Ovo odvažno djelo višeg muslimanskog klerika u savremenom Iranu je jedinstveno,“ rekla je gospođa Dugal. „Također je izvanredno pod svjetlom tekućeg i sistematskog progona Bahá’í zajednice u toj zemlji od strane Islamske vlade.“ Zamršena umjetnička djela se moraju nekoliko mjeseci mukotrpno pripremati ručno. U svom središtu, imaju ocrtan simbol, Bahá’í vjernicima poznat kao „Najveće Ime“ – kaligrafski prikaz pojmovskog...

Konstrukcija kuće bogoslužja u Čileu

SANTJAGO, Čile — posljednji u seriji novih filmskih videa koji prikazuje napredak izgradnje Baha’i kuće bogoslužja u Santjagu, koji je pušten i može se pogledati online na španskom i engleskom jeziku na zvaničnoj web stranici ili ispod. Nazvana “Izgradnja, bogoslužje i služba”, ova epizoda opisuje broj značajnih razvoja u procesu izgradnje od oktobra 2013 godine, u vezi sa konstruisanjem nadgradnje i početnih radova na okolnim pejzažima i postrojenjima, koja uključuju utvrđene puteve od pet hektara zemlje. Filmske novosti također naglašavaju kako zgrada nastaje paralelno sa razvojem razumijevanja okružnih zajednica na načine na kojima indvidualnim i kolektivnim bogoslužjem nalaze praktične načine izražavanja u službi čovječanstvnu. Izgradnja Kuće bogoslužja počela je u novembru 2010. godine. Kada bude dovršena, građevina u Santjagu će biti zadnja Baha’i kuća bogoslužja podignuta da služi cijelom kontinentu. Izvor: http://news.bahai.org/story/982...