Programske knjige

Knjige za mlađe omladinske grupe


Lahori PotvrdeLahori Potvrde je priča o Musondi, mladoj djevojci koja je upravo napunila 13 godina, i njenoj starijoj rodici Rose, koja joj je došla u posjetu tokom školskih praznika. Tema koja se provlači kroz priču je ulaganje napora i primanje potvrda sa visina. Iako knjiga ima određeni nivo jednostavnosti kad su u pitanju strukture rečenice i tok, korištenje teških riječi nije izostavljeno. Ubacivanjem takvih riječi u različite kontekste i izvlačenje njihovog mišljenja kroz vježbe, tekst proširuje vokabular i jača vještine pismenosti. Knjiga je najbolja za mlade ljude u dobi od 11 i 12 godina, ali je također dobra i za stariju djecu.

Pogledati kako ide ova knjiga »


Svjetlucanja NadeSvjetlucanja Nade je napisana kao odgovor na izazove sa kojima se susreću mnogi mladi ljudi širom svijeta koji žive unutar građanskih razdora. Knjiga prati priču Kibomija, dvanaestogodišnjeg dječaka koji se uputi na put da pronađe svoju sestru u drugom gradu nakon što njegove roditelje ubiju u njihovom malom selu. Svaka lekcija ima set pitanja i aktivnosti sa ciljem jačanja sposobnosti razumijevanja sila u društvu i povezivanja vjere i radnji. Knjiga je pogodna za djecu od 11 do 13 ili 14 godina.

Pogledati kako ide ova knjiga »


Hodajuci Pravim PutemPriče su tradicionalno korištene za prenošenje moralnih koncepata sa jedne generacije na drugu. Hodajući Pravim Putem se oslanja na tu tradiciju povezujući dvadeset priča iz različitih kultura. Svaka priča je relativno kratka i popraćena serijom vježbi koje su dizajnirane da poboljšaju razumijevanje, razvijaju vokabular i ojačaju moralno rezonovanje. Kratke izreke za pamćenje su također uključene. Knjigu obično prate djeca od 12 godina ili starija.

Pogledati kako ide ova knjiga »


Snaga RijeciSnaga Riječi ima za cilj da ojača moć izražavanja i istraži moralne implikacije govora i radnji. Sadrži dvadeset dijelova, nakon svakog slijede vježbe u vještinama jezika. Čitanja počinju lagano, ali postaju kompleksna i u mislima i u jeziku. Prvi dio predstavlja Diega i njegovu omladinsku grupu, koji žive u malom gradu Alegrías. Uz pomoć mlade osobe iz susjednog instituta sa imenom Elisa, grupa razmišlja o moći prosvijetljenih riječi i čistih dijela da donesu socijalnu promjenu. Knjiga je namijenjena omladini sa oko 14 godina.

Pogledati kako ide ova knjiga »

 

Trenutno se koriste ali su i dalje u pripremi:


Razmišljanje o Brojevima prati razgovor grupe drugova iz razreda koji žive u malom ruralnom selu i koji uz pomoć svog učitelja istražuju matematičke koncepte kao što su tačnost, razgovor jedan-na-jedan, setove, i negativne i neracionalne brojeve. Tokom ovih razgovora, grupa razmišlja o upotrebi ovih koncepata u svakodnevnom životu, istražujući značenje pravde, službe i napretka. Na taj način, knjiga pomaže mladim ljudima ne samo da unaprijede svoje vještine u numeričkim izjavama o realnosti oko njih nego također i da razmisle o društvenoj dimenziji u vezi sa svijetom. Knjiga je namijenjena za omladince od 11 godina pa na dalje.

 


U knjizi Učenje o Izvrsnosti, mlada djevojčica, Ling Li, putuje iz grada da posjeti majku i didu u selu na proljetnom raspustu. Tokom boravka tamo, razgovara sa članovima svoje proširene familije o aspektima gradskog i seoskog života i mogućnostima za njenu budućnost. Tokom tih razgovora, knjiga razmatra intelektualne i duhovne dimenzije izvrsnosti, njegovog značenja u domeni rada, povezanosti sa višim idealima, a svaka lekcija je usmjerena na jedan ili više kvaliteta i stavova koji doprinose ovim postignućima. Knjiga je namijenjena za omladince od 13 i 14 godina.

 


U svijetu u kojem je dat veliki značaj fizičkom postojanju, Ljudski Hram daje mladim ljudima priliku da razmišljaju duboko o mogućnostima ljudskog duha. Knjiga vodi čitatelje u učionicu učitelja, gospodina Ian Scotta, koji pomaže svojim učenicima da razmišljaju o određenim konceptima jezika, spominjući u tom kontekstu sposobnost govora ljudi i prirode duhovne percepcije. Čitanja i vježbe dovode mlade ljude koji proučavaju tekst, uglavnom sa oko 14 godina, u slične refleksije, istražujući te unutarnje sposobnosti po kojima se razlikuju ljudska bića od svih drugih stvorenih stvari.

O izdavaču

DLPDL Publicaciones (DLP) je nevladina organizacija, trenutno smještena u Kolumbiji, usmjerena ka širenju edukativnih materijala koji su dizajnirani da jačaju moral i znanstvene vještine pojedinaca, zajednica, i njihovih institucija. U ovoj fazi svog razvoja, DLP se primarno bavi publikacijom i distribucijom setova knjiga za mlađu omladinu. U razvoju setova, DLP se povezuje sa organizacijama širom svijeta koje rade sa mlađom omladinom, da bi unaprijedili materijale koji istovremeno i aktiviraju i transformiraju ljude.

Na djelu

Svaka od sljedećih dijelova naglašava jedan od koncepata predstavljenih u knjigama. Mladi ljudi koji su prošli kroz knjige na različite načine opisuju kako su utjecale na njihove živote. Poglavlje sa uzorkom je također dato u svakoj knjizi, dajući uvid u to kako su koncepti uključeni u pričama, vježbama i mjestima za stimulaciju razgovora.

Donošenje odluka

UVIDI IZ OBLASTI: Na desnoj strani, dva mladića koja su završila setove knjiga komentiraju o utjecajima razumijevanja izvora u svakom životu.

UVIDI IZ KNJIGA: Mnogi likovi u DLP materijalima se suočavaju sa poteškoćama zbog kojih moraju donositi moralne odluke unutar kompleksnih društvenih sila. Svjetlucanja Nade je priča o Kibomiju, dvanaestogodišnjem dječaku usred etničke borbe između Kungu i Adumba plemena. Nakon što je vidio ubistvo svojih roditelja ispred njihove kuće, Kibomi je otišao da nađe svoju sestru, u drugom gradu. Ubrzo nakon polaska, sreo je grupu mladih vojnika koji mu daju veoma težak izbor.

Lekcija predstavljena ovdje daje primjer kako mladi ljudi koji proučavaju materijale imaju pomoć da razmišljaju o nekim stvarima uključenih u donošenje moralnih izbora.

Pročitajte primjer lekcija »

„Prije nego što je počeo omladinski program u [mojoj zajednici], imali smo problem sa omladincima. Ja sam bio jedan od tih omladinaca. Kad ih sada pogledam . . . neki od njih su pijanice, neki od njih su umrli, a ostali su najveći kriminalci u ovoj zajednici. . . . Zaista sam vidio promjenu u svom životu. U jednom momentu, nisam čak ni imao nadu da će se moj život nastaviti. Ali mislim da mi je ovaj materijal zaista pomogao da nastavim sa životom, da vidim kako poboljšati život, kako da služim čovječanstvu . . . “

— 24-GODIŠNJI DIPLOMANT

„. . . ako slijediš druge na slijepo, mogu ti lagati . . . ti gledaš, ti vidiš posljedice određenih stvari. Porediš dobro i loše. Ja sam odlučio da li da to radim ili ne.“

— MLADIĆ KOJI JE PROUČAVAO KNJIGE

Analiziranje društvenih sila

POGLEDI IZ OBLASTI: Ove riječi mladića koji je služio kao animator mlađe omladinske grupe demonstriraju visok stepen mentalne jasnoće koji je potreban da bi se shvatilo da stvari na ovom svijetu nisu uvijek ono što se čine.

POGLEDI IZ KNJIGA: Serijal koji je razvio DLP teži da razvije u učesnicima svjesnost o silama u svijetu i kako oni utječu na pojedince i društvo. U knjizi Snaga Riječi, grupa mladih ljudi u malom gradu u Latinskoj Americi se okuplja sa vremena na vrijeme da bi poduzeli različite aktivnosti uz pomoć starijeg omladinca, Elise. Pri tome započinju nekoliko razgovora u kojima razmišljaju o mnogim silama, konstruktivnim i destruktivnim, koje su na djelu u društvu.

Ovdje pogledajte diskusiju grupe o utjecaju medija na njihove živote. Vježbe uz lekcije pomažu učesnicima da razmišljaju dublje o upotrebi medija u modeliranju društvenih sila.

Pročitajte primjer lekcija »

„Sadašnje vrijeme je vrijeme Interneta na kojem pronalazimo mnogo novih stvari koje dospijevaju u naše ruke. Mlađi omladinci uglavnom prate nove mode, svoje prijatelje, i nove brendove. Ali ako popričate sa njima o materijalizmu, oni ne reagiraju tako brzo na trendove. Prvo to pogledaju i razmisle o tome koje koristi ono ima.“

— ANIMATOR GRUPE MLAĐIH OMLADINACA

Truditi se

POGLEDI IZ OBLASTI: Ovdje, 24-godišnji animator mlađe omladinske grupe priča o utjecaju razumijevanja veze između teškog rada i postignuća.

POGLEDI IZ KNJIGA: Na ovom svijetu, mnoge poruke koje primaju mladi ljudi ih ohrabruju da prate brze i jednostavne puteve u potrazi za zadovoljstvom. DLP materijali pokušavaju da im pomognu da shvate da moraju nastaviti da se trude uprkos različitim poteškoćama koje daje život. Knjiga Lahori Potvrde daje priču o četvero mladih ljudi koji razmišljaju o svojoj budućnosti i potrazi za potvrđivanjem dok teže da nađu svoje talente i da ih koriste za dobrobit drugih.

Jedan od likova u knjizi, Chishimba, je suočen sa izazovom kako da nastavi svoje studije nakon što njegov otac izgubi posao zbog nepravde.

Pročitajte primjer lekcija »

„Smatram da su materijali zaista od pomoći za mene zato što u materijalu ‘Lahori Potvrde’ možete naći motivaciju i daje vam neku viziju da radite za svoje ciljeve i za ono što biste trebali biti.“

— 24-GODIŠNJI ANIMATOR

Stvaranje jedinstva

POGLEDI IZ OBLASTI: Izjave sa desne strane govore o izvanrednom kapacitetu mladih ljudi da rade na jedinstvu svojih zajednica.

POGLEDI IZ KNJIGA: Da bismo doprinijeli ujedinjenom okruženju potrebno je više od razumijevanja relevantnih koncepata. Određene vještine i mogućnosti, stavovi i kvaliteti su također potrebni. DLP setovi kao cjelina istražuju različite koncepte povezane sa stvaranjem jedinstva dok pomažu u jačanju ključnih atributa.

Priče kao što je ova iz knjige Hodajući Pravim Putem ohrabruju one koji studiraju knjige da razmišljaju ekspresno o važnim konceptima. Njihovo razumijevanje je ojačano u vježbama koje slijede, koje također imaju za cilj da oblikuju neke stavove i kvalitete potrebne za promoviranje jedinstva.

Pročitajte primjer lekcija »

„Moja sposobnost da živim u harmoniji je porasla, i naučila sam kako da pričam sa djecom i kako da se ponašam sa drugima. Prije bih se mnogo naljutila kada bi neko rekao nešto što mi se nije sviđalo. Sada se ne ljutim. Sada vidim istinu u onome što govore.“

— MLADA DJEVOJKA KOJA JE PROUČAVALA KNJIGE

„Moja težnja je da se promijeni društvo. Kada pogledam na društvo, vidim da je većina mlađe omladine uništena zbog društvenih problema. Tako da pokušavam da objasnim ovoj omladini šta mogu promijeniti, a oni mogu promijeniti društvo u budućnosti tako da ono postane dobro društvo. Kada transformišete omladinu u dobi od 12 do 15 godina, oni postaju mnogo jači, duhovno i intelektualno. Oni onda imaju sposobnost da promijene mnogo problema u društvu.“

— ANIMATOR GRUPE MLAĐE OMLADINE